350,000

Hỗ Trợ Đại Tràng

Bifina S (Nội Địa)

1,700,000

Hỗ Trợ Dạ Dày

Bifina EX (Nội Địa)

2,230,000

Hỗ Trợ Đại Tràng

Bifina R (Nội Địa)

990,000

Bổ Sung Vitamin và Khoáng Chất

Nấm Lim Xanh Tự Nhiên Quảng Nam Loại 1 (1kg)

2,600,000

Giải Độc Gan

Cây Mật Gấu

120,000

Bổ Sung Vitamin và Khoáng Chất

Mật Ong Rừng

800,000

Hỗ Trợ Đại Tràng

Probiotic 30 Billion CFU’s

950,000

Hỗ Trợ Đại Tràng

Bifina R (Nhập Khẩu)

1,026,000