Gan Nhiễm Mỡ

Cao An Xoa

240,000
3,500,000
-8%

Gan Nhiễm Mỡ

Cây An Xoa

120,000

Giải Độc Gan

Cà Gai Leo (Khô)

170,000

Giải Độc Gan

Rễ Cà Gai Leo Khô

250,000

Bổ Tim Mạch, Huyết Áp, Mỡ Máu

Cao Mật Nhân

380,000