350,000

Hỗ Trợ Đại Tràng

Bifina S (Nội Địa)

1,700,000

Hỗ Trợ Đại Tràng

Bifina R (Nội Địa)

990,000

Bổ Sung Vitamin và Khoáng Chất

Mật Ong Rừng

800,000

Hỗ Trợ Đại Tràng

Probiotic 30 Billion CFU’s

950,000

Hỗ Trợ Đại Tràng

Bifina R (Nhập Khẩu)

1,026,000

Chăm Sóc Sức Khỏe Nam Giới

Rễ Cây Bá Bệnh (Mật Nhân)

200,000